Ondertekening Moldavië

Op dinsdag 12 oktober 2010 tekende Aquario watermanagement BV uit Sneek samen met Vitens-Evides International en de Stichting Water is Our World uit Zwolle een overeenkomst met waterketenbedrijf Apa-Canal in het Moldavische Drochia. Doel van de overeenkomst is het verbeteren van de drink- en afvalwatervoorziening voor de inwoners van Drochia.

Het gemeentelijke waterketenbedrijf Apa-Canal is verantwoordelijk voor zowel de drinkwater- als de afvalwatervoorziening voor de bijna 20.000 inwoners van Drochia in het noorden van Moldavië. Aquario coördineert het project, onder meer vanuit de ervaring met rioolbeheer, Water is Our World levert expertise, stelt gebruikte materialen beschikbaar en organiseert de transporten en Vitens-Evides International ondersteunt bij het leveren van expertise en met financiële middelen.

Momenteel heeft het Waterbedrijf Apa Canal te kampen met een waterverlies van maar liefst 67%. Dit betekent dat twee derde van het geproduceerde drinkwater niet bij de klanten thuis aankomt. De Nederlanders gaan het bedrijf gedurende 2 jaar helpen om met minimale middelen dit fors terug te brengen en de bedrijfsvoering structureel te verbeteren.

Foto: Van links naar rechts, de heren Smit (Aquario), Veenstra (Vitens-Evides International) en Van Ommen (Stichting Water is Our World)