Armin op missie in Vietnam

Eind maart 2018 is Armin, vrijwilliger bij Water is our World, op missie geweest in Vietnam. De missie was gericht op het trainen van medewerkers van het waterleidingbedrijf van Soc Trang City in de Mekong Delta in het regenereren (schoonmaken van membranen)) van een RO installatie (Reverse Osmose zuivering). Het waterleidingbedrijf heeft in de droge tijd bij de inname van rivierwater t.b.v. de drinkwatervoorziening last van brak water. De RO installatie haalt het teveel aan zout uit het ingenomen water.