Koninklijke onderscheiding voor Casper van Ommen

Op 27 oktober 2017 om 16.45 uur heeft burgemeester Rob Bats (gemeente Steenwijkerland)  een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Casper van Ommen (65) uit Sint Jansklooster. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen worden hem opgespeld tijdens het 10-jarig jubileum van de Stichting Water Is Our World.

Casper van Ommen reageerde in 1993 positief op een oproep van zijn werkgever, de Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V. in Zwolle (nu: Vitens), voor uitzending naar Suriname waar een samenwerkingsproject was gestart met de landelijke waterleidingmaatschappij. Tijdens vele missies, die enkele weken tot maanden duurden, werden drinkwaterinstallaties ontwikkeld met overtollige maar nog bruikbare materialen uit Nederland. In 2003 volgde een project in Senegal. In de loop der jaren ontstond bij Casper een passie voor het realiseren van zuiver drinkwater in met name ontwikkelingslanden. Deze buitenlandse projecten werden mede op verzoek van de Nederlandse overheid gerealiseerd.

Samen met een aantal vrijwilligers werden de materialen verzameld, gesorteerd en waar nodig gerepareerd. Casper ontwierp voor een specifieke drinkwaterlocatie een plan en bekeek welke materialen nodig waren. Deze materialen werden in een container naar het land van bestemming verscheept en door de heer Van Ommen samen met de lokale bevolking opgebouwd. Ook zorgde hij voor training, zodat men de installatie zelf kon beheren en onderhouden.

Vanaf 2005 werden projecten gerealiseerd in onder meer Vietnam, Hongarije, Roemenië en Servië. Schoon drinkwater in vluchtelingenkampen in Syrië en Jordanië zorgde voor een drastische verbetering van het leefklimaat. Ook aan projecten in Haïti en Mozambique leverde de heer Van Ommen een bijdrage. Van een jaar sabbatical in 2006 vulde hij 6 maanden in met het geven van

technisch-inhoudelijke adviezen en training bij een drinkwaterproject in Indonesië.

In 2007 richtte Casper samen met drie anderen de Stichting Water is Our World op. De stichting is een niet-gesubsidieerde Nederlandse organisatie die zich richt op het realiseren, herstellen of verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in dorpen en stadjes in ontwikkelingslanden. Door parttime te gaan werken heeft hij de afgelopen 10 jaar op meerdere locaties drinkwaterinstallaties gebouwd.

Alle projecten bij elkaar  betekenen schoon drinkwater voor meer dan 100.000 mensen wereldwijd. Casper heeft dit mogelijk gemaakt door zijn inventiviteit, creativiteit, kennis en het vermogen om kennis over te dragen op anderen. Zijn kennis en inzet worden als zeer uitzonderlijk bestempeld.