Missie Gerard en Casper naar Vietnam

Missie Gerard en Casper naar Vietnam

Gerard:

Als eerste heb ik samen met de medewerkers van HoWaCo (Thu en Truc) enkele  storingen opgelost die het productieproces op waterproductielocaties Tan Kim en Truong Binh  het meest verstoorden. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan aan de instellingen van de frequentieregelaars en instrumenten geplaatst.

Daarnaast gewerkt aan verbetervoorstellen aan de besturingsinstallatie. Dit om de werkbelasting van de medewerker van HoWaCo tijdens de nachtdienst te beperken.

Verslag Casper:

Samen met Vinh en Hien hebben we een inventarisatie gemaakt van de bestaande pompen in het proces onderwaterpompen, filltraatpompen (beluchtwaterpompen) en de reinwaterpompen op de waterproductielocaties Truong Binh en Kim Ha.

Veel van de pompen draaien buiten het gewenste werkgebied van de pomp en geven veel water bij een te lage druk. Dit brengt extra kosten met zich mee en er is kans op cavitatie (cavitatie is het verschijnsel waarin de druk in de pomp lager is dan de dampdruk van het verpompte water. Hierdoor ontstaan in de pomp luchtbellen die vervolgens weer imploderen in de pomp en het binnenwerk van de pomp beschadigen.)

Door een betere combinatie te kiezen en er kleinere pompen bij te plaatsen kunnen de pompen met een veel beter rendement gaan draaien en ook minder gaan caviteren.

We zijn nu de verzamelde gegevens van de pompen aan het verwerken in samengestelde Q/H krommes (Q/H = de relatie hoeveelheid water Q en bijgeleverde druk H) om een beeld te krijgen welke combinaties van pompen het beste uitvallen.

Inmiddels zijn er ook al pompen met de container meegegaan die aan de gestelde debieten voldoen.

In een later stadium worden de voorgestelde pompen met de juiste debieten geïnstalleerd.

Ook zijn er veel tips en tricks uitgewisseld m.n. over de brakwaterinstallatie die in eerder stadium verstuurd is naar Vietnam en nu in bedrijf is voor het afvlakken van het chloridegehalte in het water gedurende piekuren. Hierdoor voldoet het geleverde drinkwater aan de gestelde norm.