Suriname: Hemelwateropvang Afobakaschool hersteld

Hemelwateropvang Afobakaschool hersteld

De meest urgente doelstelling van onze samenwerking was het herstel van de bestaande watervoorziening. Er is geen centraal drinkwatersysteem beschikbaar, de watervoorziening van de school beperkt zich tot de opvang van regenwater via het dak. Doordat de goten verrot waren functioneerde dit systeem nauwelijks meer.

De opvangtanks zijn door de school schoongemaakt en door een aannemer op goede fundering gezet. De regengoten zijn vervangen waardoor al het regenwater weer opgevangen kan worden. In maart was het nieuwe systeem in bedrijf.

Kenneth Oostvriesland van Hydrolink dochter van Rook BV  coördineerde de werkzaamheden voor de stichting.

Tegelijk met het herstellen van de goten en de herplaatsing van de tanks is ook een waterleiding door de klaslokalen aangelegd. Voor het eerst hebben 4 klassen een kraantje in de klas voor water drinken, handen wassen e.d.. De rest van de klassen volgt later. Een opvangbak onder het  kraantje met afvoer van het water zit ook nog in de planning.

Reactie van de directrice Lea Ruimveld:

Wij hebben sinds de waterinstallatie, 3 maanden geleden, geen onderbrekingen meer gehad. Dat is voor het eerst in 9 jaren. Mijn grootste zorg, die ik al heel lang met mij meedroeg, is door jullie weggenomen.