Kalibratie watermeters door KROHNE Nederland B.V.

Firma KROHNE NL is fabrikant van o.a. ultrasone flowmeters. Dhr. Theo Booijnk, servicemonteur bij KHRONE is onlangs op bezoek geweest om de recentelijk door de Stichting verzamelde flowmeters na te kijken. Bij gebleken geschiktheid zijn deze door Theo gekalibreerd en ingesteld op de gewenste flow per meter. Het merendeel van de meters waren geschikt voor hergebruik. Een twintigtal, variërend van diameters DN25 tot en met DN400, zijn verzendklaar gemaakt. Deze hebben inmiddels hun weg gevonden in de containers bestemd voor Suriname en Vietnam. Deze service is belangeloos aangeboden dor de firma KROHNE, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn.