De Stichting Water is our World draait volledig op vrijwilligers die ieder op hun eigen manier een steentje bijdragen. Zij helpen bijvoorbeeld met het sorteren van technische materialen en het gereed maken van containers op onze opslaglocatie te Witharen, Ook is er soms behoefte aan chauffeurs voor transport. Anderen zetten hun organisatorische talenten in voor fondswerving.

Wij zijn ontzettend blij met hun steun. Zonder vrijwilligers is er geen Stichting.

Wilt u ook vrijwilliger worden neem dan contact op met het bestuur.

Wordt donateur / sponsor

Om één en ander te realiseren is veel geld nodig. Daarom zijn wij steeds op zoek naar donateurs/sponsoren.

Wilt u ons werk steunen dan kan dat door een bedrag over te maken op IBAN banknummer NL44INGB0003430797 t.n.v. “Stichting Water is our World” te Zwolle. Ook kunt u ons machtigen om periodiek of eenmalig een bedrag aan ons over te maken.

De Stichting Water is our World is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee zijn wij een erkend goed doel. 

Onze donateurs en wijzelf komen hiermee in aanmerking voor fiscale voordelen. Particulieren en bedrijven, mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de site van de belastingdienst.

Water is our World  is aangemerkt als ANBI instelling bij de Belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift.

Fiscale naam: Stichting Water is our World

Het RSIN nummer (fiscaal nummer) is: 8180.76.069B01

Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze. Met een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Wilt u als donateur met de Stichting een “overeenkomst tot periodieke schenking” aangaan? Klik dan hier.

Lever materialen

Ook door het beschikbaar stellen van materialen kunt u een bijdrage leveren. Het gaat met name om materialen op het gebied van drinkwater en sanitatie. Heeft u bijvoorbeeld nog incourante materialen in uw magazijn of op uw opslagterrein liggen? Neem dan contact op met het bestuur. Dan overleggen we graag met u om schenking hiervan mogelijk te maken.