Een korte impressie van de werkzaamheden van de stichting Water is Our World in ontwikkelingslanden

2007-2009

Water is our World

De Stichting Water is our World is een niet-gesubsidieerde Nederlandse organisatie die zich richt op het realiseren, herstellen of verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in kleine dorpen in ontwikkelingslanden. Hierbij worden, zo mogelijk , gebruikte materialen en installaties ingezet die een tweede leven krijgen. De vrijwilligers die voor de stichting werken zijn allen al vele jaren werkzaam in de drinkwaterwereld en hebben al vele projecten in het buitenland gerealiseerd. Zo zijn zij actief (geweest) in Suriname, Senegal, Indonesië en Vietnam.

In dit overzicht worden enkele voorbeelden van projecten gegeven met als doel inzicht te geven in de werkwijze van de stichting.

Projecten in Suriname

De samenwerking met de Surinaamse Water Maatschappij (SWM) dateert inmiddels al weer vele jaren. Aanvankelijk is de samenwerking gestart als twinning tussen Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO), de voorloper van Vitens, en SWM. Sinds 2002 is de twinning beëindigd en is de samenwerking via de stichting op een andere voet (omvang, en wijze) doorgegaan. Bijgaande foto’s geven een impressie van de hulp.

Opslag van oude filterketels en beluchtingstorens voor hergebruik in ontwikkelingslanden

De filterketels en beluchtingstorens worden opknapt in Nederland of de plaats van bestemming en kunnen weer 30 jaar mee.

Alle materialen als leidingen, compressoren, blowers, afsluiters etc maar ook filters en beluchingstorens gaan in containers en daarna op transport

Ook een filter of beluchtingstoren wordt geheel gevuld met benodigde materialen. Geen mm wordt onbenut gelaten. Dit werk kan alleen gedaan worden met de hulp van vele vrijwilligers die hun vrije tijd daarvoor beschikbaar willen stellen.

Foto 1 de oude installatie op pompstation Blauwgrond in Suriname. Foto 2 de installatie na vervanging met hergebruikte materialen van de stichting. Niet alleen is de productie van drinkwater veilig gesteld, ook de kwaliteit voldoet weer aan de normen!

Ook de oude installatie van pompstation Sint Jansklooster heeft een nieuw leven gekregen in Lelydorp (Suriname). Dit is gerealiseerd in het kader van de twinning tussen WMO en SWM.

Project in Vietnam

In 2002 is onze collega Truong Ngo, die als bootvluchteling in 1980 in Nederland was gekomen, terug gegaan naar Vietnam. Daar heeft hij een drinkwaterbedrijf opgericht. Met hulp van de stichting heeft hij zijn eerste drinkwaterbedrijf gerealiseerd. Hierbij een foto impressie.

Bij Abbott in Zwolle kwam een filterinstallatie voor proceswaterbereiding vrij. Deze is aan de stichting gegeven voor installatie in Vietnam. Medewerkers van de stichting hebben de installatie in Trong Bin, een stadje bij Saigon, opgebouwd. Het filter is nu onderdeel van de

eerste drinkwaterinstallatie van Truong in Vietnam.

Een moderne drinkwaterinstallatie met automatische spoeling van het filter produceert nu al enige jaren een prima kwaliteit aan vele duizenden mensen. Voor een ander dorp is een membraaninstallatie gebouwd om het zoute grondwater te ontzouten (foto rechts).

Project in Abéné (Zuid-Senegal)

In 2003 zijn we gestart met het in werking stellen van de drinkwatervoorziening in Abéné, een dorp met 3.500 inwoners in Senegal. In het dorp was al een put met een pomp, een watertoren en 5 openbare tappunten aanwezig. Alleen, er werd al meer dan 10 jaar geen drinkwater geleverd. De generator was stuk en er was geen geld om de boel te herstellen.

Nu, 5 jaar later is er een waterbedrijf, met opgeleide medewerkers, een watervoorziening met werkende pomp, een zuiveringsfilter en een uitgebreid distributienet. Negentig procent van de bewoners beschikt over een bemeterde huisaansluiting op het erf. Vrijwel alle materialen zijn hergebruikte materialen die door de stichting ter beschikking zijn gesteld en ook ter plaatse zijn geïnstalleerd.

Twee keer zijn containers vol met waterleidingmaterialen gestuurd naar Abéné.

Eerst is er een nieuwe generator geïnstalleerd, en een nieuwe pomp in de put geplaatst (foto 1). De eerste erfaansluitingen zijn gerealiseerd (foto 2). Onder de plastic emmer bevindt zich de watermeter.

Veel aandacht is besteed aan het onderrichten van de medewerkers in de praktijk. Op foto 1 praktijkles in het leggen van leidingen, het installeren van een afsluiter. Foto 2 de zuiveringsfilter gemaakt met hergebruikte materialen.

De volgende container staat alweer klaar voor verzending; in dit geval voor een weeshuis in Mozambique.
Tijdens opslag is de container nu voorzien van een spandoek van de stichting Water is our World.