Samenvatting

De vrijwilligers van de stichting hebben in 2008 een Vitens installatie te Sint Jansklooster gedemonteerd, onderdelen gereviseerd en op transport gesteld naar Roemenië. De bestemming was Varsand, een dorp in Roemenië met ca. 2.000 inwoners. Varsand heeft een ongekend hoog arseengehalte in het drinkwater, erg schadelijk voor de gezondheid. De samenwerking met het drinkwaterbedrijf in Arad liep echter moeizaam en contractuele fijnslijperij heeft er toe geleid dat de stichting het project uiteindelijk is gestopt. De installatie is tijdelijk in opslag gegaan en later op transport gezet richting Servië.

________________________________________________________________________________

Varsand

De stichting Water is our World heeft de intentie om ervoor te zorgen dat de bewoners van Varsand en omgeving in 2010 betrouwbaar drinkwater uit de kraan krijgen.

Varsand is een dorp in Roemenië met ca. 2.000 inwoners. In totaal gaat het om 3.000 mensen en een drinkwaterproductie van 400 m3/dag. Op dit moment wordt water via het leidingnet geleverd, maar dat voldoet op geen enkele manier aan de Europese normen.  Vooral het arseengehalte in het water is ver boven de wettelijk toegestane grens. Dit is zorgelijk omdat arseen een kankerverwekkende stof is. De drinkwaterzuiveringsinstallatie die de stichting in Varsand gaat installeren haalt het arseen uit het water en zorgt er tevens voor dat het drinkwater aan alle andere kwaliteitseisen gaat voldoen. Dit is aangetoond door onderzoek op kleinere schaal, uitgevoerd door Vitens en Unesco-IHE. Namens Vitens waren Casper en Jacques bij dit onderzoek betrokken. Met het drinkwaterbedrijf in Arad zijn de ontwerpen van de installatie doorgenomen.

Overleg over de ontwerpen van de installatie

De zuiveringsinstallatie en ook de benodigde hal zijn al volledig gedemonteerd door inzet van vele vrijwilligers.

Hal voor demontage
Demonteren van installatie

:

De installatie wordt voor het nieuwe doel door de fa. Rook aangepast en uitgebreid. Hiervoor zal de stichting gebruik maken van hergebruikte, gedoneerde en gesponsorde materialen. De planning is dat het drinkwaterbedrijf in Varsand zorgt voor de herbouw van de hal en dat vrijwilligers van de stichting in het voorjaar van 2010 de installatie weer plug and play gaan opbouwen en in bedrijf stellen.

Vrijwilligers aan het werk