Samenvatting

De stichting heeft al een langdurige relatie met het drinkwaterbedrijf in Suriname, SWM, welke o.a. Paramaribo van drinkwater voorziet. Jaarlijks vinden leveringen plaats van gebruikte drinkwatermaterialen die geschikt zijn voor hergebruik. Ook wordt regelmatig advies gegeven aan medewerkers van de SWM. Met de materialen en adviezen worden bestaande productielocaties voor drinkwater stap voor stap verbeterd.

________________________________________________________________________________

Missie Casper van Ommen naar Suriname


1 april 2013

Casper brengt een bliksembezoek aan de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) o.a. om te overleggen hoe 5 grote filterketels uit Hattem ingezet kunnen worden.

Zoals de medewerkers van de SWM zeggen: Casper heeft het tot zijn tweede natuur gemaakt om in Nederland uit te kijken naar materieel en materiaal dat daar overtollig is en dat de SWM nog goed kan gebruiken. De 5 filterketels van de failliete papierfabriek zijn hier een mooi voorbeeld van (zie ook bericht november 2012). De ketels worden onderdeel van het uitbreidingsproject van de productielocatie Van Hattemweg, gelegen in de savanne van Suriname. Hier wordt het grootste deel van het drinkwater voor Paramaribo gewonnen, gezuiverd en op transport gezet naar de stad.

Casper heeft tijdens dit bezoek ook de sleutels van de hogedrukspuitwagen, geschonken door Vandervalk+degroot (zie nieuwsbericht november 2012) overhandigd aan het diensthoofd Vestiging Centraal, Mickey Pocornie. De truck zal o.a. ingezet worden voor het spuien van het waterleidingnet

Casper overhandigt de sleutels van de truck aan Mickey Pocornie van SWM

________________________________________________________________________________

Water is our World ontvangt cheque en sleutels van Vandervalk+degroot


20 november 2012

Dinsdag 20 november overhandigde algemeen directeur Leo van der Valk van de fa. Vandervalk+degroot niet alleen de cheque aan Casper van Ommen, voorzitter van stichting Water is our World, maar ook de sleutels van een hogedrukspuitwagen.

Van links naar rechts: Leo van der Valk, algemeen directeur vandervalk+degroot,
Theo Smit, directeur Aquario, Casper van Ommen, voorzitter stichting Water is our World.

“Wij steunen de stichting Water is our World, omdat wij hiermee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken van schoon drinkwater en sanitatie in de wereld. Wij dragen de stichting een warm hart toe,” aldus algemeen directeur Leo van der Valk. Vanwege het 50-jarig bestaan heeft Vandervalk+degroot een speciale rekening geopend waarop relaties een bedrag konden overmaken ten gunste van stichting Water is our World. Het totaal van de donaties is door Vandervalk+degroot verdubbeld. Dit heeft geresulteerd in een bedrag van € 7.500,- bestemd voor een sanitatieproject in Drochia, Moldavië.

Vandervalk+degroot heeft ook een hogedrukspuitwagen gedoneerd, die een tweede leven krijgt in Suriname. De hogedrukspuitwagen zal door de stichting geschonken worden aan de Surinaamse Waterleiding Maatschappij.

hogedrukspuitwagen van vandervalk+degroot voor de
Surinaamse Waterleiding Maatschappij

_______________________________________________________________________________

Van Hattem in Nederland naar de Van Hattemweg in Suriname


16 oktober 2012

Vijf filterketels zijn in overleg met de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) aangekocht. De bestemming zal uiteindelijk het productiepompstation Van Hattemweg zijn. Verreweg het belangrijkste pompstation voor de drinkwatervoorziening van Paramaribo. Voorlopig zijn de ketels na transport over de weg, opgeslagen bij de fa Rook pijpleidingbouw te Heetveld, in afwachting op verscheping naar Suriname.

transport van een van de filterketels
tijdelijke opslag bij  de firma Rook

________________________________________________________________________________

Filterketels voor Suriname

Aan de SWM(Surinaamse Waterleiding Maatschappij) te Suriname is het afgelopen halfjaar een zestal gebruikte filterkeltels geleverd. Deze zijn per vrachtauto getransporteerd naar de haven in Rotterdam waarna zij verscheept zijn naar Paramaribo Suriname.

Filterketel voor Suriname

________________________________________________________________________________

Plaatbeluchters voor Suriname

De stichting helpt het drinkwaterbedrijf in Suriname, SWM, regelmatig met de levering van gebruikte materialen die geschikt zijn voor hergebruik. In juni is een container met plaatbeluchters verzonden. De plaatbeluchters zijn gebeidst,(schoongemaakt) waardoor ze nu weer voor tientallen jaren nuttig kunnen worden ingezet. Bij SWM worden de plaatbeluchters gebruikt om methaangas uit het grondwater te blazen.

Plaatbeluchter na behandeling

________________________________________________________________________________

Abenaston – Suriname


juli 2008

Toeval of niet? Na het project in Abéné (Senegal) waar de Stichting ‘water is our world’ helpt bij de drinkwatervoorziening werd de stichting benaderd met een vraag uit het dorpje Abenaston. Abenaston is een dorpje van circa 300 inwoners gelegen aan de Boven-Suriname rivier in het binnenland van Suriname in de nabijheid van Pokigron.

Hut in Abenaston

Om het dorp te bereiken, maak je een reis van 4 uur per auto naar Atjoni, en vanaf daar vaar je per boot een half uur naar het dorpje Abenaston.
De lokale bevolking kort de naam van het dorp vaak af tot Abena, hetgeen erg veel lijkt op Abéné.

In het dorp is in 2006 een drinkwatervoorziening geïnstalleerd maar deze heeft het spoedig na oplevering laten afweten, waardoor de bewoners weer waren aangewezen op regenwater of water uit de rivier.

Er is een kort werkbezoek geweest in juli 2008, onder leiding van Casper van Ommen van de stichting “water is our world”, samen met enkele mensen van de SWM (Surinaamsche Waterleiding Maatschappij) Hendrik Mankoredjo en Johan Tosé om de status van de drinkwatervoorziening te evalueren, en weer in oorspronkelijke staat te brengen.

Een bezoek aan het dorp gaat gepaard met de nodige formaliteiten. Binnen het dorp zijn twee hoofdkapiteins, te weten de heren Antomoi en Paules, welke worden bijgestaan door enkele basja’s en daarnaast bestaat er een watercommissie. Met dit gezelschap, verrijkt met enkele dorpelingen, is de situatie uitgebreid besproken. Na inventarisatie bleek dat een dam was weggeslagen waardoor het waterfilter droog was komen te liggen en er geen water meer opgepompt kon worden voor de watervoorziening van het dorp. De problemen leken niet onoverkomelijk. In overleg met de dorpsverantwoordelijken is er een plan opgesteld om het intake punt van water te herstellen.

intakepunt van water
Reparatie intakepunt

De kennis die Casper heeft opgedaan tijdens zijn verblijf in Indonesië waar veel water uit kreken wordt gewonnen kwam hier goed van pas.

Op korte termijn is een tijdelijk herstel van de huidige drinkwatervoorziening mogelijk gemaakt,door inzet van medewerkers van de SWM.

De tijdelijke herstel werkzaamheden bestonden uit:

 • het uitbreiden en herstellen van de dam
 • zand vrij maken van het gebied voor de dam
 • uitbreiden en inbedden met grind van het drainagenet voor de dam
 • maken van een spoelvoorziening voor het drainagenet
 • maken van een waterverzamelpunt waaruit het water opgepompt kan worden
 • afkoppelen van het filter
 • verbeteren overstort voorziening
 • plaatsen spuileiding voor schoonmaakwerkzaamheden
 • controleren pomp op werking in Paramaribo
 • re-positioneren van de pomp op een lager niveau met fundatie
 • plaatsen van een watermeter voor debietberekening
 • construeren kunstwerk voor de be-metering, spoelen drains, afspuien pomp en voeding naar de watertoren
 • maken van een afsluit en spuivoorziening bij de 3 tanks van de watertoren
Spuien vanuit de watertoren
Watertoren en generatorhuisje

Door bovenstaande maatregelen is het pompsysteem weer in werking gesteld waardoor het dorp weer toegang heeft gekregen tot helder kreekwater. Dit water is echter niet vrij van bacteriën en moet voor veilig gebruik eerst gekookt worden.

De rest van de watervoorziening vanaf de watertoren was nog intact en de tappunten in het dorp waren nog aanwezig.

Met dank aan de SWM die personeel, materialen en middelen ter beschikking heeft gesteld.

Voor de lange termijn is een inventarisatie gemaakt van de nodige inspanningen,welke bestaan uit het professionaliseren van de installatie nabij het intakepunt van water. Dit is echter een kostbare zaak en er zijn derhalve sponsoren nodig om e.e.a. te realiseren.
In Nederland zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om fondsen te werven om het project op te starten.