Samenvatting

In 2004 is op initiatief van Casper van Ommen en Jacques van Paassen met behulp van gebruikte drinkwatermaterialen uit Nederland de drinkwaterproductielocatie Tan-Kim gebouwd en in bedrijf genomen. In 2006 is de drinkwaterinstallatie van Abott – Zwolle in Nederland gedemonteerd en in Truong Binh (in de buurt van de stad Ho Chi Minh) weer in elkaar gezet. Het waterproductiebedrijf Water Supply Holland (WSH) van oud collega Truong Ngo is eigenaar en runt de installaties. Uit dit initiatief is in 2007 de Stichting Water is our World voortgekomen. Medio 2013 worden ongeveer 20.000 mensen voorzien van goed en betrouwbaar drinkwater. Uitbreidingsplannen zijn in ontwikkeling.

________________________________________________________________________________

Fondsenwerving voor Vietnam

7 november 2013

De Stichting Water is our World heeft, na de laatste missie naar Vietnam, aan het bestuur van de Stichting Hervormd Grootburgerweeshuis (HG) te Vollenhove om een bijdrage verzocht voor de aanschaf en levering van de reinigingsapparatuur . Het betreft een hogedrukspuit met toebehoren en een vuilwaterpomp om het leidingnet in Truong Binh te reinigen. De Stichting HG heeft hier positief op gereageerd en een significant bedrag toegezegd.
Met deze bijdrage gaat het zeker lukken om deze apparatuur aan te schaffen en in Vietnam in te zetten voor meer en schoner drinkwater

________________________________________________________________________________

Apparatuur nodig voor schoonmaken leidingnet Truong Binh

28 oktober 2013

Op de laatste dag van de missie bleek dat het leidingnet in de loop der jaren ernstig is vervuild met mangaanslib.

Foto: Met mangaanslib vervuilde drinkwaterleiding
(doorgezaagde pvc leiding) is voor ca.70% verstopt

De capaciteit van het leidingnet is hierdoor ernstig teruggelopen. Nu de oorzaak van de leidingnetvervuiling is weggenomen door de tweede zuiveringstrap (ontmanganing) moet het hele waterleidingnet schoon worden gemaakt. De benodigde reinigingsapparatuur ontbreekt echter ter plaatse. Daarom is bij terugkomst in Nederland meteen een actie op gang gebracht om extra fondsen te verwerven voor de aanschaf en verscheping van de benodigde reinigingsapparatuur.

________________________________________________________________________________

Verbetering zuivering productielocatie Truong Binh, Vietnam


14 september 2013

En gewerkt is er! ……  En wel op de productielocatie van Truong Binh van het lokale waterleidingbedrijf Water Supply Holland (Howaco). De zuivering van deze productielocatie is verbeterd door het plaatsen van een tweede zuiveringstrap (zie foto). De uitbreiding van de zuivering was noodzakelijk om naast ijzer ook mangaan uit het gewonnen grondwater te zuiveren. Hoewel mangaan in deze hoeveelheden geen bedreiging is voor de volksgezondheid geeft de aanwezigheid van mangaan in het drinkwater veel overlast (klachten, zwarte afzetting in emmers e.d.) en vragen van drinkwatergebruikers. Verwijdering is ook essentieel vanwege verstoppingproblemen in het leidingnet en geïnstalleerde watermeters. De mangaanzuivering is tijdens dit werkbezoek aangesloten en in werking gesteld.

Foto: De in bedrijf genomen ontmanganingsinstallatie

Daarnaast is op de missie aandacht geweest voor Instructie, ondersteuning en kennisoverdracht aan de Howaco-werknemers. Met Truong Ngo is vooroverleg geweest over de uitbreiding van het in 2004 gebouwde productiebedrijf Truong Binh (totale capaciteit 100 m3/h) en een nieuw te bouwen productiebedrijf in Cho-Tran (totale capaciteit 150 m3/h).

________________________________________________________________________________

Drinkwatermaterialen voor Vietnam


16 juli 2012

Truong Ngo, eigenaar van het Vietnamese drinkwaterbedrijf Water Supply Holland (WSH) heeft de stichting gevraagd om ondersteuning met kennis en middelen bij een nieuw te bouwen drinkwaterpompstation.

Het betreft de locatie Kim-Ha 30km ten zuiden van Saigon. Tevens was de vraag gesteld om het mangaangehalte in het reine water op de locatie Trun-Binh en Kim-Ha te verlagen. Door vervuiling van de watermeters door mangaanaanslag is de standtijd van de meters momenteel erg kort.
Door WSH is een lijst opgesteld met materialen die nodig zijn voor de uitbreiding van de productielocatie en het leidingnet. Verder is er behoefte aan een ijkbank voor het ijken van de watermeters.
Door het sluiten van de volgende productielocaties kon de stichting aan de vraag van WSH voldoen:
• Locatie Elburg, Complete installatie met 2 filters
• Voormalig productielocatie Druten: Leidingen, behuizing van geïsoleerde platen met staalconstructie.
• Locatie Zeddam; wat hoofdzakelijk bestond uit RVS leidingmateriaal en pompen.
• Locatie Vlieland; complete installatie met filter.
Door de vrijwilligers van de stichting zijn in een korte tijd alle installatiedelen gedemonteerd en op transportgesteld naar Witharen. Klasse, wat een inzet!!

Foto: Vrijwilligers in overleg tijdens het afbreken
Foto: demontage te Elburg door vrijwilligers
van de installatie op Vlielan
d
Foto: Te demonteren installatie te ‘s Heerenberg

 

Foto: Het laden van de containers voor Vietnam