2007

Casper en Rineke van Ommen brachten in 2007, samen met medewerksters van Simavi en Tirtha- Drenthe, een werkbezoek aan een kindertehuis in Wamena wat ligt in de Baliemvallei, Papua Nieuw Guinea. Vijftig kinderen, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar worden hier opgevangen. Simavi onderzoekt de mogelijkheden om er een watervoorziening te realiseren.

Kindertehuis in Wamena

Tijdens dit bezoek kregen ze te horen, dat zes kinderen die voortgezet onderwijs volgen drie uur heen en drie uur terug moeten lopen van en naar school. Als ze te laat zijn krijgen ze straf.

Aan huiswerk maken kwamen ze ook niet toe omdat er geen geld is voor verlichting. Het is om half zeven donker.

Om deze kinderen meer kans op een betere toekomst te geven, doordat er meer tijd beschikbaar is voor studie, hebben ze een actie op touw gezet. Ze hebben hun achterban benaderd voor het sponseren van fietsen voor deze kinderen. Hier werd heel spontaan op gereageerd, zodat er al snel een bankrekening geopend is voor dit project op naam van Water is our World.

Aangekochte fietsen

Terug in Manado, hun standplaats tijdens het sabbatical, zijn er zeven fietsen met heel veel reserve onderdelen gekocht en verstuurd naar Wamena. In de Baliemvallei zijn namelijk geen goede fietsen te koop. Wat zijn ze ontzettend blij en dankbaar met deze fietsen. Ook de WMD heeft geholpen door geld ter beschikking te stellen wat vrij kwam met de verkoop van bureaustoelen.

Op de fiets naar school

Terug in Nederland bleek dat er nog geld over was. Dat gaat nu gebruikt worden voor een stroomvoorziening met aggregaat. De container gaat medio februari 2008 richting Sulawesi, vanwaar de materialen verder verstuurd zullen worden richting Baliemvallei.

Er is een container met schoolspullen verzonden naar Manado – Sulawesi voor het project 

“Kehidupan Anda”