Samenvatting

In 2011 is in Chimoio een borehole gerealiseerd. Deze activiteit werd begeleid door de aldaar wonende collega John Bunnink. Het is een prachtige watervoorziening geworden.
De stichting is in 2013 wederom een samenwerking aangegaan met John Bunnink. Doel is te komen tot een werkende boorstelling voor het slaan van drinkwaterputten in dorpen. De boorstelling is al ter plaatse, maar ondersteunende (boor-)materialen ontbreken nog.

________________________________________________________________________________

Watervoorziening kindertehuis Chimoio


Er is een project gestart om de watervoorziening bij het kindertehuis van TIOS in Chomoio Mozambique op een aanvaardbaar niveau te brengen. Hiervoor is een ontwerp gemaakt voor het boren van een bron. Aan het kindertehuis was inmiddels een container met hulpgoederen geleverd. Deze container kan ingezet worden als opslagruimte. De fundering onder de container is verzwaard zodat de watertank op de container geplaatst kan worden. Toen we met de voorbereiding bezig waren kregen we contact met de organisatie van de herderstocht Balloo. Zij wil graag één of meerdere playpumps plaatsen. We zijn in overleg gegaan en zijn nu zover dat we samen gaan voor de watervoorziening bij het opvangtehuis in Chimoio en het plaatsen van enkele playpumps.

Wilde Ganzen bleek bereid om dit project te ondersteunen. Ook de basisschool op de Hoeksteen Hasselt wilde graag aan dit project haar steentje bijdragen. Als er ondersteuning komt van NCDO, de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, zullen we meerdere playpumps kunnen plaatsen.
Als Stichting stellen we het op prijs om met Wilde Ganzen en NCDO samen te werken. Wij willen Wilde Ganzen dan ook van harte bij u aanbevelen.

Levering flessen t.b.v. Sodissysteem
Bij de materialen in de container voor het kindertehuis in Mozambique is ook een aantal petflessen geleverd voor de zuivering van drinkwater volgens het SODIS systeem. De bewoners in rurale gebieden kunnen de flessen vullen met water en vervolgens een aantal uren op het dak van hun woning in de brandende zon leggen. Door de werking van UV straling worden schadelijke bacterien in het water gedood. Voor meer informatie kijk op de website van Sodis.