Samenvatting

In 2010 is de Stichting gaan samenwerken met Aquario watermanagement BV uit Sneek en Vitens-Evides International uit Zwolle om het waterketenbedrijf Apa-Canal in het Moldavische Drochia te gaan helpen. Doel is het verbeteren van de drink- en afvalwatervoorziening voor de inwoners van Drochia (ca 18.000 inwoners) in het noorden van Moldavië. Het Waterbedrijf Apa Canal heeft een oude Russische infrastructuur voor drinkwater en afvalwater en heeft te kampen met een waterverlies van maar liefst 67%. In 2013 heeft dit geresulteerd in een herstel van de 24/7 drinkwaterlevering in plaats van de gebruikelijke 6 uur per dag. Het drinkwaterverlies is sterk teruggedrongen. Ook wordt het oude rioolstelsel nu onderhouden.

________________________________________________________________________________

Moldavie, de spuitzuigcombi is in bedrijf en aan het werk


1 april 2013

Het waterketenbedrijf Apa-Canal van de gemeente Drochia heeft bericht dat de spuitzuigcombi volop aan het werk is met het schoonmaken van de riolen. Voor het eerst na de aanleg van de riolering 45 jaar geleden wordt er schoon gemaakt. Het riool is op veel plaatsen tot wel 80% dichtgeslibd.

Dank gaat vooral uit naar het dochterbedrijf Grootvalk van Vandervalk+degroot. De fa. Grootvalk heeft de benodigde onderdelen opgespoord, aangeschaft en op eigen kosten opgestuurd naar Drochia.

__________________________________________________________________ 

Plannen voor Moldavië


3 september 2012

Een van de redenen van dit bezoek was de in gebruik name van de door Vandervalk+degroot ter beschikking gestelde spuitzuigcombinatie. Douwe Jan de Groot heeft de lokale monteur uitleg gegeven over de auto en samen met hem gesleuteld aan de auto. De spuitzuigcombi gaf helaas technische problemen, er moeten eerst onderdelen uit Nederland opgestuurd worden.
Theo Smit heeft samen met Boris, de manager van Apa-Canal, analyses gemaakt van fysieke en administratieve lekverliezen (Non Revenu Water-NWR) in het drinkwatersysteem. Dit was mogelijk dankzij de in 2011 door vrijwilligers van de stichting geplaatste bulkwatermeters op wijkniveau en het dagelijks opnemen van deze meters door medewerkers van Apa-Canal. De Non Revenu Water situatie is door de bemetering veel helderder geworden. Overigens niet beter: een extreem hoog NRW van 70%.
Theo Smit heeft overlegd met Apa-Canal en de burgemeester om een voorstel voor 2013/14 te maken. Welke stappen kunnen we in 2013/14 nemen op het gebied van drinkwater en sanitatie. Met de burgemeester is afgesproken dat de eerste 2 km van de drinkwater hoofdtransportleiding in 2013 wordt vervangen. Dit zou ca 20% van het lekverlies oplossen en veel energie besparen.

Een toast op de vervanging van 2 km transportleiding en de levering van onderdelen
voor de spuitzuigcombi. V.l.n.r. burgemeester Drochia, Douwe Jan de Groot
(Vandervalk+degroot) en namens de stichting: Theo Smit

________________________________________________________________________________

Spuitzuigcombi op transport naar Drochia


juli 2012

De spuitzuigcombi is in juli 2012 naar Drochia getransporteerd. Na enkele dagen training door een vrijwilliger van Van der Valk+de Groot kan door de medewerkers van Apa Canal het meer dan 30 jaar oude, nagenoeg verstopte riool stap voor stap weer slibvrij gemaakt worden. Een klus van zo’n twee jaar.

________________________________________________________________________________

Met materiaal naar Drochia


juni 2011

In juni 2011 zijn 7 vrijwilligers van de Stichting en een transport met een grote hoeveelheid materialen naar Drochia vertrokken. Het ging om pijpen, pompen, elektrische kasten, watermeters, reparatieklemmen en nog veel meer.

Het team vrijwilligers, vlnr: Karel, Casper, Armin, Theo,
Mr Boris (manager van Apa-Canal), Henk, Gerard en Adrie

In 11 dagen tijd is een nieuwe transportpomp in het watersysteem gemonteerd inclusief alle benodigde elektrische voorzieningen.

De geplaatste transportpomp van 116m3/h inclusief frequentie omvormer. Ook zijn op wijkniveau overal bulkmeters geplaatst om in de komende tijd het lekverlies van het drinkwaterbedrijf naar beneden te krijgen. Als klap op de vuurpijl werd ook de dalende winning van grondwater voor de drinkwatervoorziening met 50% opgekrikt (van 60 naar 90 m3/h).

Ook op het gebied van sanitatie staat ook e.e.a. te gebeuren. De firma Van der Valk+de Groot heeft onlangs een zuigspuit combinatie beschikbaar gesteld aan de Stichting. De vrachtauto (DAF uit 1990) is voorzien van hogedruk pomp en vacuümpomp. De Stichting draagt er zorg voor dat deze vrachtauto in Moldavië komt en ingezet gaat worden om de 35 jaar oude riolering in Drochia weer schoon te maken.

Leo van der Valk (links, algemeen directeur VanderValk+deGroot)
draagt de vrachtauto over aan Casper van Ommen (rechts, voorzitter Stichting WIOW)
in bijzijn van Ed den Breejen (midden, Bedrijfsleider Grootvalk Materieel bv).
Locatie: Grootvalk Materieel B.V. te Waalwijk.

________________________________________________________________________________

Ondertekening Moldavië


12 oktober 2010

Op dinsdag 12 oktober 2010 tekende de Stichting Water is Our World samen met Aquario watermanagement BV uit Sneek en Vitens-Evides International uit Zwolle een overeenkomst (WOP, Water Operational Partnership) met waterketenbedrijf Apa-Canal in het Moldavische Drochia. Doel van de overeenkomst is het verbeteren van de drink- en afvalwatervoorziening voor de inwoners van Drochia (ca 18.000 inwoners) in het noorden van Moldavië.
Op minder dan vier uur vliegen vanuit Nederland, net ten oosten van Roemenie, leven mensen in armoede en is er een chronisch gebrek aan mogelijkheden om voldoende drinkwater te leveren en het afvalwater verantwoord af te voeren.

Bron: boertienfoto
dhr. Smit (Aquario), dhr. Veenstra (Vitens-Evides International) 

en dhr. Van Ommen (Stichting Water is Our World)  

Het Waterbedrijf Apa Canal met een oude Russische infrastructuur voor drinkwater en afvalwater heeft te kampen met een waterverlies van maar liefst 67%. Dit betekent dat twee derde van het geproduceerde drinkwater niet bij de klanten thuis aankomt. Ook het riool is voor 90% verstopt. De Nederlanders gaan het bedrijf enige jaren helpen om de bedrijfsvoering van zowel drinkwater, riolering als afvalwaterzuivering structureel te verbeteren.