Betrokkenheid, idealisme en anderen willen helpen is de basis voor het ontstaan van de Stichting Water is our World. Betrokkenheid bij een collega die een drinkwaterproductiebedrijf in Vietnam wil oprichten.

Truong Ngo komt in 1976 als bootvluchteling naar Nederland en vindt een paar jaar later werk bij WMO (Waterleiding Maatschappij Overijssel, een voorganger van waterleidingbedrijf Vitens. Naast zijn werk studeert hij aan de TU Delft. Zijn kennis over geohydrologie en drinkwaterproductie is uitstekend. In 2003 keert hij terug naar Vietnam om in zijn geboortestreek een drinkwaterproductiebedrijf te beginnen. Hij heeft daar namelijk een zoetwaterbron op tweehonderd meter diepte ontdekt.

Hij krijgt hulp van Casper van Ommen, Jacques van Paassen, Gerard Legebeke (alle drie werkzaam bij Vitens) en Nico Noordman (Abbott Zwolle). Zij staan hem met raad en daad ter zijde. Abbott, een fabrikant van kinder- en babyvoeding, schenkt een waterzuiveringsinstallatie. Door verzilting van de waterbron in Zwolle kunnen zij deze installatie niet meer gebruiken. Vrijwilligers demonteren de installatie.  Met geld van Aqua for All, Abbott en Truong Ngo wordt het transport van de installatie naar Vietnam betaald. Ter plekke wordt de zuiveringsinstallatie op de al aangelegde fundering geplaatst. Met veel hulp, enthousiasme en inzet van de mensen daar lukt dat in drie weken. Het resultaat is een productiebedrijf met water voor tienduizenden mensen in een gebied waar eerder water over grote afstand wordt aangevoerd door schepen en tankwagens.

In 2005 verricht de toenmalige minister van ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne, op feestelijke wijze de opening van het productiebedrijf Truong Binh.

Bij die gelegenheid overhandigt zij namens Aqua for All en Water for Life een geldbedrag van € 120.000 aan de People Committee voor het opknappen van een oude zuiveringsinstallatie in het nabij gelegen stadje Can Giuoc en het aanleggen van een nieuw distributienet.

Wat vanuit particulier initiatief is opgestart wordt na dit Vietnam avontuur voortgezet en uitgebreid met behulp van sponsorgeld en donaties. Om makkelijker sponsorgeld en donaties te verkrijgen is in 2007 de Stichting Water is our World opgericht met Casper van Ommen als voorzitter en Jacques van Paassen als secretaris. Tegenwoordig heeft de Stichting veel meer projecten in verschillende landen en ze krijgt steeds meer materialen en installaties van Vitens. Deze worden wekelijks in Witharen door  een grote groep bevlogen vrijwilligers geschikt gemaakt voor hergebruik. Alles met als doel mensen aan te sluiten op gezond en veilig drinkwater en de kans op aan drinkwater gerelateerde ziekte aanzienlijk te verminderen.