Drinkwaterbedrijf Vitens levert water in Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht, Flevoland, vier van de vijf Waddeneilanden (Terschelling, Vlieland, Schiermonnikoog en Ameland), de gemeenten Hilversum, Meppel, Westerveld en Wijdemeren en aan een tiental aansluitingen in het grensgebied in Duitsland. Vitens sponsert Stichting water is our World met vrijgekomen materialen die betrekking hebben op de levering van de bereiding en levering van drinkwater.


specialisten in het ontwerpen, het bouwen en onderhouden van     drink- en industriewaterzuiveringen. Bij de werkzaamheden komen gebruikte materialen vrij die verzameld, zo nodig gerepareerd en gerenoveerd worden. Deze worden ingezet door Stichting Water is our World bij drinkwaterinstallaties in ontwikkelingslanden.


Edink logistiek regelt en organiseert de nationale en internationale  transporten voor Stichting Water is Our World. Onder andere naar Suriname, Vietnam, Senegal, Mozambique, Guyana, Moldavië, Servië en Roemenië, Jordanië en Ghana.


Scalabor is een arbeids-ontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland. Zij begeleiden mensen die dat nodig hebben naar passend en zo regulier mogelijk werk. Dit altijd in een werksituatie. Voor wie het (nog) niet mogelijk is om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan, wordt werk geboden in een aangepaste omgeving. Voor Stichting Water is our World demonteert en reviseert Scalabor watermeters.


Dunea drinkwaterbedrijf Zuid Holland voorziet de Stichting van vrijgekomen watermeters. Deze worden gereviseerd voor hergebruik. 


Stichting Water is our World is ruim 14 jaar nauw betrokken bij de groei en ontwikkeling van het waterleiding bedrijf Holland Water Supply Company (Howaco) en drinkwater projecten bedrijf Pernam in de Mekong Delta, Vietnam. 


De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij is een staatsbedrijf dat al langer dan 80 jaren verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening in grote delen van het kustgebied van Suriname. Sinds 2016 heeft zij na overname van de drinkwatervoorziening van de Dienst Water Voorziening van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, de gehele kustvlakte onder haar beheer.


IHE Delft has been very successfully working together with Foundation Water is Our World (WiOW). The foundation made possible field testing, demonstrations and full-scale applications in several countries of drinking water treatment technologies developed at IHE Delft.


BRANCHEVERENIGING VOOR HET PARTICULIERE INITIATIEF IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING