Partners en sponsoren

Het werk van de Stichting Water is our World is niet mogelijk zonder partners, donateurs en sponsoren. 

De Stichting Water is our World zet zich in voor draagvlakontwikkeling van ontwikkelingssamenwerking. Zij werkt daarom waar mogelijk samen met andere stichtingen in ontwikkelingssamenwerking. Een van deze stichtingen is “Wilde Ganzen”
Op deze wijze willen we zoveel mogelijk professionaliteit waarborgen en synergie voordeel behalen.

Lid Partin   
De Stichting Water is our World is lid van Partin, de koepelorganisatie van het Particulier Initiatief. Partin wil haar leden een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van het kleinschalige particulier initiatief. De leden van Partin kunnen onderling ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. We zijn graag bereid om onze kennis en kunde op drinkwatergebied beschikbaar te stellen.
Klik hier voor de website van Partin.

Vitens

Fa Rook

J. Edink, overslagbedrijf B.V.  Kampen

Scalabor 

Howaco

SWM

 1. Fa Dikken
 2. Wildkamp 
 3. Dunea
 4. Ibema
 5. Beulco
 6. Kaiser compressoren
 7. Drogt 
 8. Euromac
 9. Grundfos
 10. H-design
 11. Van der Kamp
 12. Krohne
 13. Mosman
 14. Oegema
 15. Sultec
 16. W-tab
 17. WW Eurovalve