Begin 2009

Tijdens werkzaamheden van Henry Jansen voor een project van het waterbedrijf in Chimoio Mozambique ontmoette hij de directeur van een opvangtehuis en school voor weeskinderen waarvan de ouders aan aids zijn gestorven. Het tehuis staat in Chimoio. Henry is samen met collega’s bij het tehuis op bezoek geweest. Ze kwamen tot de ontdekking dat er nauwelijks materialen voor het geven van lessen aanwezig waren.

directeur Amy toont het weinige beschikbare materiaal

Vooral aan spelmaterialen is een groot tekort. Het tehuis wordt financieel niet door de Mozambikaanse overheid gesteund omdat ook deze niet over nodige middelen beschikt.. Ze waren verbaasd over het vele wat medewerkers konden doen met zo weinig middelen.

Het tehuis is opgezet door een mevrouw die afkomstig is uit Amerika en alleen van sponsorgelden moet zien rond te komen. Het tehuis maakt deel uit van de organisatie T.I.O.S. 150 tot 200 kinderen komen dagelijks naar het tehuis om opgevangen te worden en om les te krijgen.

Samen zingen
Oudere meisjes krijgen naailes

Ook bij bezoek aan andere scholen kwam Henry tot ontdekking dat er niet of nauwelijks middelen aanwezig zijn om goed als school te kunnen functioneren. Het nodige geld daarvoor ontbreekt..

Na herhaalde bezoeken en veel praten met de leiding van de school is uiteindelijk besloten een actie te starten om materialen via sponsoring in Nederland bijeen te brengen om deze vervolgens aan het tehuis en eventueel aan andere scholen in Chimoio ter beschikking te stellen.

Binnenkort (medio februari) hopen we met deze actie te kunnen starten. De container is inmiddels aangeschaft. We houden u middels de website op de hoogte.

Dus blijf het volgen. En hebt u ideeën of tips schroom niet om ons te benaderen via de pagina contact.

Aankomst van container met spullen op 2 december 2009