afscheid van bestuurslid Theo Smit

Na inzet van vele  jaren als o.a.  secretaris van de Stichting heeft Theo Smit bedankt als bestuurslid.

Wij zijn Theo erkentelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren. Theo bedankt en succes in verdere activiteiten die je op drinkwatergebied graag wilt ondernemen.

Op 18 november hebben we afscheid van Theo genomen.

Theo bij zijn afscheid.

Henry Jansen zal de secretariële taken van Theo overnemen.

Henk Hogenkamp is benoemd tot bestuurslid als vervanger van Theo.

Henk is al van meet af aan bij de Stichting betrokken en verricht elke week vele uren werk voor de Stichting. Wij zijn blij dat Henk bereid is de bestuurlijke taken op zich te nemen.