Plannen voor Moldavië

Een van de redenen van dit bezoek was de in gebruik name van de door Vandervalk+degroot ter beschikking gestelde spuitzuigcombinatie. Douwe Jan de Groot heeft de lokale monteur uitleg gegeven over de auto en samen met hem gesleuteld aan de auto. De spuitzuigcombi gaf helaas technische problemen, er moeten eerst onderdelen uit Nederland opgestuurd worden.
Theo Smit heeft samen met Boris, de manager van Apa-Canal, analyses gemaakt van fysieke en administratieve lekverliezen (Non Revenu Water-NWR) in het drinkwatersysteem. Dit was mogelijk dankzij de in 2011 door vrijwilligers van de stichting geplaatste bulkwatermeters op wijkniveau en het dagelijks opnemen van deze meters door medewerkers van Apa-Canal. De Non Revenu Water situatie is door de bemetering veel helderder geworden. Overigens niet beter: een extreem hoog NRW van 70%.
Theo Smit heeft overlegd met Apa-Canal en de burgemeester om een voorstel voor 2013/14 te maken. Welke stappen kunnen we in 2013/14 nemen op het gebied van drinkwater en sanitatie. Met de burgemeester is afgesproken dat de eerste 2 km van de drinkwater hoofdtransportleiding in 2013 wordt vervangen. Dit zou ca 20% van het lekverlies oplossen en veel energie besparen.

Een toast op de vervanging van 2 km transportleiding en de levering van onderdelen voor de spuitzuigcombi. V.l.n.r. burgemeester Drochia, Douwe Jan de Groot (Vandervalk+degroot) en namens de stichting: Theo Smit